Aktualności

Ogłoszenie o naborze- 1.1.6- Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką dla jednostek sektora finansów publicznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei w terminie od 1 do 16 czerwca 2017 roku  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych- Przedsięwzięcie 1.1.6- Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i...

Bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei przypomina, iż w dniach od 15 maja do 31 maja 2017 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 mogą  Państwo składać wnioski o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie i...

Walne Zebranie Członków -28.04.2017 r.

Szanowni Państwo, w dniu 28.04.2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego przyjęto sprawozdanie finansowe  oraz udzielono absolutorium Zarządowi za 2016 r. Istotnym punktem zebrania był wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji....

Ogłoszenie o naborze – 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei  w terminie 15.05-31.05.2017 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych – Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne...

Szkolenia dla członków Rady

Szanowni Państwo, w dniach 10.04 i 25.04.2017 r. odbyły się szkolenia dla członków Rady Stowarzyszenia z zakresu procedury oceny oraz wyboru projektów w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniach i...

Szkolenia dla beneficjentów

Szanowni Państwo, w dniach 19-21.04.2017 r. w Nowym Dworze Gd., Cedrach Wielkich oraz Krynicy Morskiej odbyły się spotkania informacyjne dla grupy defaworyzowanej oraz szkolenia dla  potencjalnych wnioskodawców z  zakresu zasad przyznawania dotacji i wypełniania...

Walne Zebranie Członków – 28.04.2017

Nowy Dwór Gdański, 14.04.2017 r.  Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei na podstawie §17 i §18 Statutu Stowarzyszenia ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.   Zebranie odbędzie się 28...

Szkolenia dla wnioskodawców

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4...

Spotkanie dla grupy defaworyzowanej – rozpoczęcie realizacji LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczęcia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,  planowanych działaniach i możliwościach dofinansowania. Spotkanie odbędzie się dnia 19.04.2017 r. o godz. 9.00...

Zapisz się do Newslettera

FreshMail.pl