Kościół w Jezierniku

Gmina Ostaszewo

Opis atrakcji

Kościół pw. św. Jerzego w Jezierniku jest konstrukcją zbudowaną na planie prostokąta, orientowaną, jednonawową, z płaskim drewnianym stropem i wieżą od zachodu. Do ściany południowej przylega kruchta. Ścianę wschodnią dekoruje schodkowo-sterczynowy szczyt i pas fryzu. Czworoboczna wieża o murowanej podstawie posiada kilka kondygnacji. Jej drewniana część jest oszalowana pionowo, przykryta ośmioboczną altaną i zwieńczona hełmem oraz krzyżem. Na szczycie widnieje data 1853. Budowla z każdej strony wzmacniana jest przyporami.

Kontakt

 

+48 55 628 09 42
+48 55 628 09 40
biuro@rybackabrac.pl

Gdzie jesteśmy

 

Jeziernik

82-112 Ostaszewo

Kościół w Jezierniku

Zapisz się do Newslettera

FreshMail.pl