Mawia Łacha

Gmina Stegna

Opis atrakcji

Rezerwat przyrody Mewia Łacha został utworzony w 1991 r. Zajmuje powierzchnię 150 ha, z czego 19 ha znajduje się na obszarze Wyspy Sobieszewskiej, a 131 ha po stronie Mikoszewa, na wschód od ujścia Przekopu Wisły. Rezerwat chroni miejsca lęgowe różnych gatunków rybitw i siedliska żerowania i odpoczynku ptaków siewkowych. W rezerwacie znajdują się też m. in. stanowiska podlegających ochronie mikołajka nadmorskiego i kruszczyka rdzawoczerwonego.

Kontakt

 

+48 55 628 09 42
+48 55 628 09 40
biuro@rybackabrac.pl

Gdzie jesteśmy

 

Gmina Stegna

Mewia Łacha

Zapisz się do Newslettera

FreshMail.pl