Konsultacje społeczne w sprawie zmian w LSR do 10.10.2016 r.

Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu do konsultacji propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiany te zostały dostosowane do nowych regulacji, które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych...