Uwaga! Zmiana numeru konta bankowego

Szanowni Państwo, uprzejme informujemy o zmianie numeru konta bankowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei. W związku z tym prosimy o wpłacanie składek członkowski na nowy rachunek bankowy założony w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym...

Konsultacje społeczne w sprawie zmian LSR

W związku z wystąpieniem przez Urząd Marszałkowski  Województwa Pomorskiego do Ministerstwa  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odnośnie zajęcia stanowiska w kwestii  możliwości dokonania zmian w zakresie budżetu w LSR informujemy, że zmiany te zostały...