Walne Zebranie Członków -28.04.2017 r.

Szanowni Państwo, w dniu 28.04.2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego przyjęto sprawozdanie finansowe  oraz udzielono absolutorium Zarządowi za 2016 r. Istotnym punktem zebrania był wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji....

Szkolenia dla członków Rady

Szanowni Państwo, w dniach 10.04 i 25.04.2017 r. odbyły się szkolenia dla członków Rady Stowarzyszenia z zakresu procedury oceny oraz wyboru projektów w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniach i...

Szkolenia dla beneficjentów

Szanowni Państwo, w dniach 19-21.04.2017 r. w Nowym Dworze Gd., Cedrach Wielkich oraz Krynicy Morskiej odbyły się spotkania informacyjne dla grupy defaworyzowanej oraz szkolenia dla  potencjalnych wnioskodawców z  zakresu zasad przyznawania dotacji i wypełniania...