Szkolenie dla wnioskodawców – Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne, 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna oraz 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru (osoby do 34 roku życia)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie...

Ogłoszenie o naborach wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei w terminie od 04 września 2018 r. do 18 września 2018 r.  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w ramach:...