Walne Zebranie Członków LGR

W dniu 23.06.2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR – Rybacka Brać Mierzei, w trakcie którego jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe za 2019 r. oraz udzielono absolutorium Zarządowi. Ponadto Prezes Stowarzyszenia Tomasz Szczepański...

Walne Zebranie Członków – 23.06.2020 r.

Nowy Dwór Gdański, 08.06.2020 r.                                                                                                                                     Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei na podstawie...