Walne Zebranie Członków

W dniu 23.08.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego przyjęto sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium Zarządowi za 2020 r. Ważnym punktem zebrania był wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji. W skład 5-osobowego...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków – 23.08.2021 r.

                                                                                                      Nowy Dwór Gdański, 09.08.2021 r.      Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei na podstawie §17 i §18 Statutu...