W dniu 16.02.2023 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbył się warsztat analityczno-refleksyjny, którego celem było dokonanie oceny działań zrealizowanych w minionym roku. W ramach programu przedstawiciele Zarządu, Rady, Członkowie oraz pracownicy biura Stowarzyszenia wspólnie dokonali oceny stopnia realizacji wskaźników, budżetu LSR, działalności LGR w tym funkcjonowania biura oraz skuteczności promocji.  Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział w warsztacie.