Aktualności

Spotkanie Partnerów Północnego Szlaku Rybackiego

W dniu 18 kwietnia 2018 roku nasze Stowarzyszenie gościło w Nowym Dworze Gdańskim Partnerów Północnego Szlaku Rybackiego. Przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego spotkali się w licznym gronie w...

Podsumowanie realizacji LSR i plan działania na przyszłość

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei  pragnie poinformować, że w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ogłoszono już 5 konkursów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, łącznie wpłynęło do nas 39 wniosków. Nasze działania  dla...

Bezpłatne doradztwo w biurze LGR

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei przypomina, iż codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Plac Wolność 22 w Nowym Dworze Gdańskim (I piętro, pokój nr 18)...

Warsztat analityczno-refleksyjny 27.02.2018 r.

W dniu 27.02.2018 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbył się warsztat analityczno-refleksyjny, którego celem było dokonanie oceny zrealizowanych działań Stowarzyszenia LGR – Rybacka Brać Mierzei. W ramach programu pracownicy biura,...

Spotkanie Noworoczne Członków Stowarzyszenia

28 grudnia 2017 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się Spotkanie Noworoczne Członków Naszego Stowarzyszenia.  Była to wspaniała okazja do spotkania, rozmów, refleksji dotyczących planów na przyszłość przy lampce szampana. Wszystkim...

Zatwierdzono Lokalną Strategię Rozwoju

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych w dniach 20-27.12.2017 konsultacjach społecznych w sprawie zmian w LSR  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w dniu 28.12.2017 r. przyjął zaktualizowaną Lokalną...

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo! Przedkładamy do konsultacji projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei. Konsultacje trwają do 27.12.2017 roku. Zmiany w LSR dotyczą głównie: Przeniesienie...

Rozstrzygnięcie konkursów 3/2017, 4/2017, 5/2017

Szanowni Państwo, w zakładce Informacja o naborach znajdą Państwo wyniki: konkursu 3/2017 – przedsięwzięcie  1.1.3  Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana) konkursu 4/2017 – przedsięwzięcie...

Listy złożonych wniosków w ramach Konkursów 3/2017, 4/2017, 5/2017

Szanowni Państwo , w zakładce Informacja o naborach przedstawiamy Państwu listy złożonych wniosków o dofinansowanie operacji  w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i...

Bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei przypomina, iż w dniach od 20 listopada do 04 grudnia 2017 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 mogą  Państwo składać wnioski o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie i...