Aktualności

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych w dniach 07.02-14.02.2020 r.  konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w dniu 17.02.2020 r. przyjął zaktualizowaną Lokalną...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Zaprezentuj swój projekt podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich ! Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i chciałbyś pokazać, co udało Ci się osiągnąć lub zbudować w regionie dzięki środkom unijnym, przyłącz się do akcji promocyjnej i w dniach 5-7...

Warsztat analityczno – refleksyjny

W dniu 06.02.2020 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbył się warsztat analityczno-refleksyjny, którego celem było dokonanie oceny zrealizowanych w minionym roku  działań Stowarzyszenia LGR – Rybacka Brać Mierzei.  W ramach programu pracownicy...

Konsultacje społeczne w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, Przedkładamy do konsultacji projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.  Konsultacje trwają do 14.02.2020 r. Zmiany w projekcie LSR dotyczą głównie  zmian w budżecie. Po realizacji naborów w latach 2016-2019...

Warsztat analityczno-refleksyjny – materiały

Szanowni Państwo, w związku z organizacją w dniu 06.02.2020 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim warsztatu analityczno refleksyjnego mającego na celu zrealizowanie procedury ewaluacji 2019 roku, czyli dokonania oceny zrealizowanych działań i...

Walne Zebranie Członków

28 listopada 2019 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. W związku z upływem 4 letniej kadencji Rady LGR dokonano nowego wyboru składu tego organu, który z dniem 2 grudnia 2019 r....