Aktualności

Warsztat analityczno-refleksyjny – materiały

Szanowni Państwo, w związku z organizacją w dniu 06.02.2020 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim warsztatu analityczno refleksyjnego mającego na celu zrealizowanie procedury ewaluacji 2019 roku, czyli dokonania oceny zrealizowanych działań i...

Walne Zebranie Członków

28 listopada 2019 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. W związku z upływem 4 letniej kadencji Rady LGR dokonano nowego wyboru składu tego organu, który z dniem 2 grudnia 2019 r....

Walne Zebranie Członków – 28.11.2019 r.

  Nowy Dwór Gdański, 13.11.2019 r.                                                                                                                                     ...

Fotorelacja z odbytych szkoleń dla beneficjentów

W dniach 03-04.10.2019 r. odbyły się szkolenia dla beneficjentów przed ogłoszonymi już naborami wniosków o dofinansowanie w ramach następujących przedsięwzięć: 1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa 1.2.3...

Ogłoszenie o naborach wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w terminie od 17.10.2019 do 31.10 2019 r.  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w ramach następujących...

Szkolenie dla wnioskodawców – Przedsięwzięcie 1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa; 1.2.3 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4...

Szkolenie dla wnioskodawców – Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne, 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru oraz 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury (osoby do 34 roku życia)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie...

Szkolenie dla wnioskodawców – Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne, 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru oraz 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4...

Zatwierdzono Lokalną Strategię Rozwoju

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych w dniach 05.09-12.09.2019 konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w dniu 13.09.2019 r. przyjął zaktualizowaną Lokalną...

Konsultacje społeczne w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, Przedkładamy do konsultacji projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.  Konsultacje trwają do 12.09.2019 r. Zmiany w projekcie LSR dotyczą głównie  zmian w budżecie. Po realizacji naborów w latach 2016-2018...