Aktualności

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Gminy skupione w  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei poprzez spójność terytorialną i powiązania funkcjonalne (korzystanie z tych samych dróg, szkół, szpitali itp.) tworzą w partnerstwie obszar funkcjonalny Żuławy. Zachęcamy Państwa do...

Udzielono absolutorium Zarządowi

W dniu 01.07.2022 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR – Rybacka Brać Mierzei, w trakcie którego przyjęto sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium Zarządowi za 2021 rok....

Walne Zebranie Członków – 01.07.2022 r.

Nowy Dwór Gdański, 14.06.2022 r.                                                                                                                               Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei na podstawie §17 i...

LGR KASZUBY OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Woda źródłem życia, zdrowia i aktywnego wypoczynku”, który realizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego”. Konkurs...

Warsztat analityczno-refleksyjny – materiały

W związku z organizacją w dniu  24.02.2022 r. warsztatu analityczno – refleksyjnego mającego na celu zrealizowanie procedury ewaluacji 2021 roku, czyli dokonania analizy działań związanych z procesem wdrażania LSR  i rekomendacji na przyszłość udostępniamy...