Aktualności

Ogłoszenie o naborach wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w terminie od 30.11.2021 r. do 14.12.2021 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach następujących przedsięwzięć: 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne; 1.2.3 Promowanie, zachowanie lub...

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych w dniach 05.10-12.10.2021 r. konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w dniu 13.10.2021 r. przyjął zaktualizowaną Lokalną...

Nowa publikacja kulinarna LGR “Szlakiem rybnych przysmaków”

10.09.2021 roku w Gospodzie Mały Holender w Żelichowie odbyło się spotkanie promujące publikację „Szlakiem rybnych przysmaków”, która przedstawia dawne i współczesne przepisy kulinarne z regionu Żuław i Mierzei oraz z regionów Północnego Szlaku Rybackiego. Spotkanie...

Szkolenie dla wnioskodawców – Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana); 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna, ,1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru oraz 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury (osoby do 34 roku życia)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4...

Szkolenie dla wnioskodawców – Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna, 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru; 1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa oraz 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4...

Ogłoszenie o naborach wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w terminie od 20.09.2021 r. do 04.10.2021 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w ramach następujących...

Walne Zebranie Członków

W dniu 23.08.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego przyjęto sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium Zarządowi za 2020 r. Ważnym punktem zebrania był wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji. W skład 5-osobowego...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków – 23.08.2021 r.

                                                                                                      Nowy Dwór Gdański, 09.08.2021 r.      Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei na podstawie §17 i §18 Statutu...