Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei przypomina, iż w dniach od 20 listopada do 04 grudnia 2017 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 mogą  Państwo składać wnioski o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach następujących Przedsięwzięć:

1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

Przypominamy także, że mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego doradztwa w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie, które prowadzone jest przez pracowników biura  w siedzibie Stowarzyszenia ul. Plac Wolność 22 w Nowym Dworze Gdańskim (I piętro, pokój nr 18).

Prosimy ze względów organizacyjnych na zgłaszanie chęci skorzystania z usług doradczych biura przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.