W dniu 5.06.2024 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się warsztaty dla przedstawicieli sektora publicznego, rybackiego oraz spotkanie Zespołu do spraw Lokalnej Strategii Rozwoju. Podczas spotkań zostały określone potrzeby naszego obszaru oraz wyznaczono cele w zakresie których będzie realizowana nowa strategia. Są to kolejne kroki podjęte przez nasze Stowarzyszenie mające na celu ubieganie się o nowe fundusze w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Wszystkim uczestnikom spotkań bardzo dziękujemy za poświęcony czas oraz merytoryczną dyskusję.