W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że ogłoszone nabory wniosków na przedsięwzięcia:

1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna;

1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru;

1.2.5- Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów  sektora rybołówstwa,  rybactwa śródlądowego i akwakultury;

które miały się odbyć od 19 marca 2020 r. do 2 kwietnia 2020 r. zostają wstrzymane do odwołania.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o wszelkich zmianach w zaistniałej sytuacji.