Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje konkurs dla dzieci szkół podstawowych pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”.

Celem konkursu jest zapoznanie społeczeństwa z rolą Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój sektora rybackiego oraz obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Szczegółowe informację na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacja i promocja Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” https://www.gov.pl/web/rolnictwo/my-i-ryby .