Fundacja Strefa Mocy zachęca do udziału w kolejnych konkursach dotacyjnych Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY dofinansowanego w ramach Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego – aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować – w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz. Nabór trwa do  28 kwietnia 2019 dla wniosków o dotacje na mini-grant (do 500 zł) na inicjatywę lokalną oraz na grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego. Do  23 maja 2019 można składać wnioski na dotację (do 5000 zł) na wsparcie rozwoju młodej organizacji pozarządowej. W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek. Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2019.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Lokalnym Operatorem Funduszu – Fundacją Strefa Mocy, która zaprasza na spotkanie informacyjne 16 kwietnia o godz. 16.30 w  Bibliotece Publicznej w Kątach Rybackich. Jest także możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji wniosków przed ich złożeniem 24 kwietnia o godz. 16.30 w Bibliotece Publicznej w Kątach Rybackich.

Do tej pory z projektów dofinansowanych w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY w powiecie nowodworskim skorzystało kilkanaście organizacji i grup nieformalnych. Postały między innymi wiata  z wyposażeniem w Świerznicy i wydma edukacyjna w Sztutowie. Odbyły się wyjazdy edukacyjne (seniorów do Szymbarka, klubu czytelniczego do teatru, młodzieży na obóz sportowy do Chałup), zajęcia twórcze (gra w piktogramy w Mikoszewie, spotkania warsztatowe kobiet z Mierzei Wiślanej, warsztaty kulinarne w Marzęcinie oraz rękodzielnicze w Sztutowie), sportowe (szkolenia żeglarskie w Krynicy Morskiej), wydarzenia lokalne ( święto dyni w Stegience-Osada, dzień ziemniaka w Tujsku).

AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz,  mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.  Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego. Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego: Fundacji Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenia Morena, Fundacji Edukacji i Działań Społecznych, Fundacji Strefa Mocy, Lokalnej Grupy Działania “Chata Kociewia” i Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Fundusz profesjonalnie wspiera działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza poprzez doradztwo, szkolenia, animację i granty.

Zasilamy społeczną energię i pomysłowość Pomorzan.

Szczegóły dotyczące Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY można znaleźć na stronie www.fundacjastrefamocy.pl.