Szanowni Państwo,

Przedkładamy do konsultacji projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.  Konsultacje trwają do 14.02.2020 r.

Zmiany w projekcie LSR dotyczą głównie  zmian w budżecie. Po realizacji naborów w latach 2016-2019 postanowiliśmy zwiększyć budżet na działanie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna, gdyż  konkursy w tym zakresie cieszyły się Państwa największym zainteresowaniem. Środki na zwiększenie  budżetu pochodzą z powstałych oszczędności oraz  ze zmniejszenia środków na działanie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru oraz 1.2.5- Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury,  przy których zaobserwowaliśmy tendencję spadkową, jeżeli chodzi o zainteresowanie potencjalnych beneficjentów.

Ze względu na zmianę partnerów zagranicznych przy projekcie współpracy- przedsięwzięcie 1.2.4 zaktualizowano tytuł operacji.

Wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem.

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz zgłaszania uwag