Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu do konsultacji propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiany te zostały dostosowane do nowych regulacji, które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”.  Głównie  są to zmiany dotyczące budżetu.

Zmieniono także Załącznik nr 5 do LSR Plan Komunikacji, mając na celu stworzenie spójnego, dostosowanego do potrzeb komunikacji ze społecznością, dokumentu.

Zmiany dla ułatwienia zostały zaznaczone. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt.

Termin zgłaszania uwag upływa z dniem 10.10.2016 r.

Lokalna Strategia Rozwoju

Formularz zgłaszania uwag do LSR