Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w zakresie działania 4.4 “Koszty bieżące i aktywizacja” w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 realizuje operację w zakresie umowy o dofinansowanie nr 00019-6523.4-SW1110021/18/19, której celem jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji w 2019 roku.

Lokalna Strategia Rozwoju

Plan Komunikacji na 2019 r.