Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Woda źródłem życia, zdrowia i aktywnego wypoczynku”, który realizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Zgłoszenia należy dokonać do 20 maja 2022 r.

Celem Konkursu jest w szczególności:  promowanie atrakcyjności obszaru Północnego Szlaku Rybackiego (to turystyczny szlak kulturowy łączący tradycje środowisk rybackich, infrastrukturę oraz wydarzenia związane z rybactwem na terenie województw północnej Polski) jako obszaru atrakcyjnego turystycznie i kulturowo, z uwagi na posiadany potencjał wodny, w tym: tradycję, popularyzację ekoturystyki, wędkarstwa i rybactwa wśród dzieci i młodzieży.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.  Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu.

Do pobrania:
1. Regulamin konkursu
2. Plakat
3. Formularz zgłoszeniowy