Szanowni Państwo ,

w zakładce Informacja o naborach przedstawiamy Państwu listy złożonych wniosków o dofinansowanie operacji  w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych:

Konkurs 3/2017 – Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

Konkurs 4/2017 – Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

Konkurs 5/2017 – Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru