Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei w terminie od 04 września 2018 r. do 18 września 2018 r.  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w ramach:

Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne

Przedsięwzięcie 1.1.3 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna- prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

Przedsięwzięcie 1.1.2 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna

Przedsięwzięcie 1.1.4 – Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

w zakresie działania „Realizacja  lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją znajdą Państwo w zakładce Informacja o naborach.