Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w terminie od 6 maja do 20 maja 2019 r.  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne
1.1.4 – Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

1.2.5 – Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury.

w zakresie działania „Realizacja  lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją znajdą Państwo w zakładce Informacja o naborach.