Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w terminie od 30.11.2021 r. do 14.12.2021 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne;

1.2.3 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego

w zakresie działania „Realizacja  lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją znajdą Państwo w zakładce Informacja o naborach.