Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w terminie od 31.10.2022 r. do 16.11.2022 r. ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie  w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

w zakresie działania „Realizacja  lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją znajdą Państwo w zakładce Informacja o naborach.