Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei  w terminie 15.05-31.05.2017 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych – Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne, w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją znajdą Państwo w zakładce Informacje o naborach.