Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei  na realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju otrzymało środki w wysokości  7 645 700 złotych. Fundusze te zostały przeznaczone na rozwój obszarów  gmin powiatu gdańskiego: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański oraz powiatu nowodworskiego: Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska.  Dzięki dotacjom otrzymanym za naszym pośrednictwem ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oprócz wsparcia indywidualnych przedsiębiorców jak i osób chcących założyć działalność gospodarczą, dofinansowanie otrzymały samorządy na inwestycje użytku publicznego. W okresie 2017-2021 ogłosiliśmy 32 nabory wniosków, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Na dzień 31.12.2021 roku wypłacono dotacje w wysokości 4 008 216,12 zł.  Ponadto   beneficjenci podpisali umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na kwotę 2 029 064, 46 zł. W ramach rozliczeń oraz podpisanych umów zobowiązano się do utworzenia / utrzymania 34 nowych całorocznych  miejsc pracy. Kolejne wnioski, złożone jeszcze w 2021 roku, są w trakcie oceny realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, co zwiększy jeszcze rezultaty naszych działań. Zmieniamy nasz obszar dzięki nowym inwestycjom w infrastrukturę, ale także dzięki wsparciu projektów dotyczących wzmocnienia przedsiębiorczości na obszarze.

Plan na przyszłość

Budżet przeznaczony na realizacje założeń LSR został wykorzystany w 100 procentach. Nie posiadamy na tą chwilę środków, które pozwoliłyby na ogłaszanie kolejnych naborów.

Czekamy na założenia nowej perspektywy finansowej 2021-2027, dotyczące realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać kolejną pulę środków na rozwój naszego obszaru, o czym na pewno będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zapraszamy Państwa także  do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w siedzibie Stowarzyszenia – Nowy Dwór Gdański,  ul. Plac Wolności 22 oraz z innych możliwości uzyskania informacji jak: e-mail (biuro@rybackabrac.pl), Newsletter, kontakt telefoniczny (55 628 09 42). Zachęcamy  również do odwiedzenia naszego stoiska informacyjno-promocyjnego wystawianego na różnych imprezach lokalnych (wystarczy śledzić naszą stronę internetową, by zapoznać się z  terminarzem imprez lokalnych, na których jesteśmy).

Zapraszamy do wszelkich form kontaktu i służymy pomocą.