Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei  pragnie poinformować, że w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ogłoszono już 9 konkursów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, łącznie wpłynęło do nas 52 wnioski. Nasze działania dla przypomnienia dotyczą obszaru  gmin powiatu gdańskiego: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański oraz powiatu nowodworskiego: Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska.  Dzięki dotacjom otrzymanym za naszym pośrednictwem ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oprócz wsparcia indywidualnych przedsiębiorców jak i osób chcących założyć działalność gospodarczą, dofinansowanie otrzymały samorządy na inwestycje użytku publicznego. Beneficjenci podpisali umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na kwotę 3 635 319,80 zł, z czego 1 285 859,80 zł zostało przeznaczone na utworzenie nowych miejsc pracy. W ramach podpisanych umów beneficjenci zobowiązali się do utworzenia 19 nowych całorocznych  miejsc pracy.  Zmieniamy nasz obszar dzięki nowym inwestycjom w infrastrukturę, ale także dzięki wsparciu projektów dotyczących wzmocnienia przedsiębiorczości na obszarze.

Plan na przyszłość

Budżet, który pozostał nam do rozdysponowania  na lata 2019-2021 wynosi 3 177 824,20 zł.

Już w 2019 roku zamierzamy ogłosić kolejne 5 naborów wniosków w ramach następujących celów szczegółowych: Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej oraz Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR. Nabory te będą skierowane do osób fizycznych chcących podjąć lub rozszerzyć działalność gospodarczą, do organizacji pozarządowych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Ze szczegółowym harmonogramem naborów jak i warunkami wsparcia mogą  Państwo zapoznać się  na naszej stronie internetowej www.rybackabrac.pl

Zapraszamy Państwa także  do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w siedzibie Stowarzyszenia – Nowy Dwór Gdański,  ul. Plac Wolności 22 oraz z innych możliwości uzyskania informacji jak: e-mail (biuro@rybackabrac.pl), Newsletter, kontakt telefoniczny (55 628 09 42). Zachęcamy  również do odwiedzenia naszego stoiska informacyjno-promocyjnego wystawianego na różnych imprezach lokalnych (wystarczy śledzić naszą stronę internetową, by zapoznać się z  terminarzem imprez lokalnych, na których jesteśmy).

Zapraszamy do wszelkich form kontaktu i służymy pomocą.