Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei  pragnie poinformować, że w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ogłoszono już 5 konkursów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, łącznie wpłynęło do nas 39 wniosków. Nasze działania  dla przypomnienia dotyczą obszaru  gmin powiatu gdańskiego: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański oraz powiatu nowodworskiego: Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska.  Dzięki dotacjom otrzymanym za naszym pośrednictwem ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oprócz wsparcia indywidualnych przedsiębiorców jak i osób chcących założyć działalność gospodarczą, dofinansowanie otrzymały samorządy na inwestycje użytku publicznego m.in. Gmina Ostaszewo na Nadwiślańskie Centrum Aktywności Turystyczno-Rekreacyjnej, Gmina Nowy Dwór Gdański na budowę budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym na Miejskich Obiektach Sportowych, Gmina Stegna na rewitalizację Parku w Drewnicy, Gmina Sztutowo na remont zejść na plaże w miejscowości Sztutowo, Kąty Rybackie i Skowronki, Gmina Miasta Krynica Morska na budowę Centrum Rekreacyjnego w Krynicy Morskiej, Gmina Cedry Wielkie na budowę i wyposażenie Centrum Kultury Rybackiej w miejscowości Cedry Wielkie oraz Gmina Pruszcz Gdański na rewaloryzacje oraz zagospodarowanie turystyczne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie. Zmieniamy nasz obszar dzięki nowym inwestycjom w infrastrukturę, ale także dzięki wsparciu projektów dotyczących wzmocnienia przedsiębiorczości na obszarze.  Do chwili obecnej rozdysponowaliśmy budżet na wdrażanie LSR w wysokości 3 993 307 zł.

Plan na przyszłość

W 2018 roku zapraszamy Państwa przede wszystkim do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w siedzibie Stowarzyszenia – Nowy Dwór Gdański,  ul. Plac Wolności 22 oraz z innych możliwości uzyskania informacji drogą: e-mail (biuro@rybackabrac.pl) Newsletter, do którego można zapisać się na naszej stronie internetowej www.rybackabrac.pl, kontakt telefoniczny (55 628 09 42). Zachęcamy  również do odwiedzenia naszego stoiska informacyjno-promocyjnego wystawianego na różnych imprezach lokalnych, o których zawsze informujemy na naszej stronie. Warto już dziś dobrze przygotować się do aplikowania o środki unijne  w kolejnych 5 naborach wniosków, które planujemy ogłosić w 2019 r. i 2020 r. Nabory te będą skierowane do osób fizycznych chcących podjąć lub rozszerzyć działalność gospodarczą, do organizacji pozarządowych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Ze szczegółowym harmonogramem naborów jak i warunkami wsparcia mogą  Państwo zapoznać się  na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do  skorzystania z kontaktu z nami i służymy pomocą.

                                                                                                                                 Prezes LGR

                                                                                                                              Tomasz Szczepański