Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w zakresie działania 4.3 “Działania prowadzone w ramach współpracy”  w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 realizuje operację w zakresie umowy o dofinansowanie nr 00004-6523.3-SW1100005/20 pt. Rozwój i udoskonalenie produktu partnerskiego “Północnego Szlaku Rybackiego” poprzez wydanie publikacji “Szlakiem rybnych przysmaków” wraz z organizacją wieczoru autorskiego z pokazem kulinarnym.

Celem operacji jest Promocja i rozwój produktu partnerskiego “Północny Szlak Rybacki” poprzez wydanie wielopłaszczyznowej publikacji “Szlakiem rybnych przysmaków” o tematyce kulinarnej, historycznej, informacyjnej wraz z organizacją wieczoru autorskiego; propagowanie dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury.

Wyniki realizacji operacji: organizacja jednego wydarzenia, w którym udział weźmie 50 uczestników