Szanowni Państwo,

w zakładce Informacja o naborach znajdą Państwo wyniki:

konkursu 3/2017 – przedsięwzięcie  1.1.3  Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

konkursu 4/2017 – przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

konkursu 5/2017 – przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru