Masz pomysł na działania w swojej okolicy?

Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć?

A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację?

Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Nowy, bo tworzony w nowym, większym partnerstwie, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, opartym o otwartość, zaufanie i solidarność, tworzącym nową jakość we wsparciu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. W roku 2021 na realizację projektów w województwie pomorskim przeznaczone jest ponad pół miliona złotych. Lokalnym operatorem konkursu jest Fundacja Strefa Mocy ze Sztutowa.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Do zdobycia jest do 6.000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji!

Zapraszamy do składania wniosków na:

– inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 1000 zł lub grant do 6 000 zł)

– na wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 10.000 zł)

Nabór wniosków trwa od 18 czerwca:

– do 18 lipca 2021 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego

– do 18 sierpnia 2021  – na wsparcie rozwoju młodej organizacji.

Projekty mogą być realizowane w terminach:

– od 1 sierpnia do 15 grudnia 2021 r. – inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego

– od 10 września do 15 grudnia 2021 r. – rozwój młodej organizacji pozarządowej.

Regulamin konkursu jest do pobrania na stronie fundacji www.fundacjastrefamocy.pl lub na stronie funduszu www.akumulatorspoleczny.pl

Bieżące informacje są także na: facebook.com/fundacjastrefamocy lub facebook.com/akumulatorspoleczny.

Fundacja Strefa Mocy zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące trwającego obecnie naboru. Podczas spotkania, które odbędzie się 7 lipca (środa) o godz. 17.00 w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim, przedstawiciele fundacji zaprezentują zasady aplikowania po granty, podpowiedzą, jak napisać i prawidłowo złożyć wniosek w systemie online i wyjaśnią wszystkie wątpliwości. Do udziału zaproszone są organizacje pozarządowe, Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Młodzieżowe i Senioralne, Nauczycieli i wszyscy chętni do działania na rzecz swoich lokalnych społeczności.

Zadanie „Nowy Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY” jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.