W dniu 18.05.2017 r. w Nowym Dworze Gd., odbyło się szkolenie z  zakresu zasad przyznawania dotacji i wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach planowanego naboru wniosków – Przedsięwzięcie 1.1.6 – Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniach oraz poświęcony czas.

18618471_1433096796751146_1143524683_o

18575521_1433094956751330_645544280_o