Szanowni Państwo,

w dniach 19-21.04.2017 r. w Nowym Dworze Gd., Cedrach Wielkich oraz Krynicy Morskiej odbyły się spotkania informacyjne dla grupy defaworyzowanej oraz szkolenia dla  potencjalnych wnioskodawców z  zakresu zasad przyznawania dotacji i wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach planowanego naboru wniosków na rozwój przedsiębiorczości poprzez utworzenie i rozwój działalności gospodarczej – Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniach oraz poświęcony czas.