Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

 

Szkolenie odbędzie się dnia 26.10.2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim

 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 (sala konferencyjna).

 

Temat szkolenia:

Cel ogólny: Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych

Cel szczegółowy 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej

Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

Szkolenie kierowane jest do grupy defaworyzowanej określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju jako osoby do 34. roku życia  zainteresowane rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej  z obszaru gmin: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo.

Program szkolenia:

  • Omówienie głównych założeń Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6.09.2016 r.
  • Omówienie zakresu Celu szczegółowego 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej, w tym przedsięwzięć:

– 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna,

– 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

  • Omówienie kryteriów wyboru operacji.
  • Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail: biuro@rybackabrac.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w Nowym Dworze Gd., ul. Plac Wolności 22.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu tel. 55 628 09 42.

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa

dnia 25.10.2017 r. do godz. 12.00.

Formularz zgłoszeniowy