Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

 

Temat szkolenia:

Cel główny: Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych

Cel szczegółowy 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej

Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne

Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

Cel szczegółowy 1.2 Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR

Przedsięwzięcie 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

 

Lp. Data szkolenia Godzina Miejsce szkolenia Termin zgłaszania udziału
1. 25.04.2019 r. 9.00 Cedry Wielkie – Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Osadników Wojskowych 41 24.04.2019 r. godz. 12.00
2. 25.04.2019 r. 13.00 Krynica Morska – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Gdańska 108 24.04.2019 r. godz. 12.00
3. 26.04.2019 r. 11.00 Nowy Dwór Gd., Urząd Miejski, ul. Wejhera 3 24.04.2019 r. godz. 12.00

 

Szkolenie kierowane jest do osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej z obszaru gmin: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo.

 

Program szkolenia:

  • Omówienie głównych założeń Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  • Omówienie zakresu Celu szczegółowego 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej, w tym przedsięwzięć

– 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne

– 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru,

  • Omówienie zakresu Celu szczegółowego 1.2 Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR, w tym przedsięwzięcia:

– 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

  • Omówienie kryteriów wyboru operacji.
  • Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać telefonicznie pod nr tel. 55 628 09 42.