Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

 

Szkolenie odbędzie się dnia 20.10.2022 r. w godz. 11.30 – 13.30

w biurze Stowarzyszenia LGR – Rybacka Brać Mierzei

w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Plac Wolności 22 pok. nr 18.

 

Temat szkolenia:

Cel ogólny: Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych

Cel szczegółowy 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej

Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna;

Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

 

Szkolenie kierowane jest do grupy defaworyzowanej (określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju jako osoby do 34. roku życia)  zainteresowanej rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej z obszaru gmin: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo.

 

Program spotkania:

  • Omówienie głównych założeń Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
  • Omówienie zakresu Celu szczegółowego 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej w tym przedsięwzięć: 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna; 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana) zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
  • Omówienie kryteriów wyboru operacji.
  • Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

 

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać telefonicznie pod nr tel. 55 628 09 42.

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa dnia 18.10.2022 r. do godz. 13.00.