Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

 

Temat szkolenia:

Cel główny: Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych

Cel szczegółowy 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej

Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

Lp. Data szkolenia Godzina Miejsce szkolenia Termin zgłaszania udziału
1. 26.10.2017 r. 11.00 Nowy Dwór Gdański – Urząd Miejski, ul. Wejhera 3 25.10.2017 r. godz. 12.00
2. 27.10.2017 9.00 Cedry Wielkie – Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Osadników Wojskowych 41 25.10.2017 r. godz. 12.00
3. 27.10.2017 13.00 Krynica Morska – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Gdańska 108 25.10.2017 r. godz. 12.00

 

Szkolenie kierowane jest do osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej z obszaru gmin: Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo.

Program szkolenia:

  • Omówienie głównych założeń Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6.09.2016 r.
  • Omówienie zakresu Celu szczegółowego 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej, w tym przedsięwzięć

– 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna,

– 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru,

zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

  • Omówienie kryteriów wyboru operacji.
  • Omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail: biuro@rybackabrac.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w Nowym Dworze Gd., ul. Plac Wolności 22. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu tel. 55 628 09 42.

Formularz zgłoszeniowy