W dniu 25.06.2024 r.  odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Podczas zebrania członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi za działalność w 2023 roku. Ponadto została wybrana Rada LGR, która jako organ decyzyjny będzie dokonywała wyboru projektów do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Wszystkim zebranym serdecznie dziękujemy za przybycie i poświęcony czas.