Nowy Dwór Gdański, 05.06.2018 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei na podstawie §17 i §18 Statutu Stowarzyszenia ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Zebranie odbędzie się 19 czerwca 2018 roku

w Żuławskim Parku Historycznym

w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Kopernika 17

o godzinie 15.30

(drugi termin ustala się na godzinę 15.45)

 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z §17 pkt. 9 Statutu Stowarzyszenia w przypadku niemożności uczestniczenia w Obradach Walnego Zebrania Członków można upoważnić do reprezentowania pełnomocnika. Jeden członek może reprezentować maksymalnie 2 innych członków. Członek upoważniony do reprezentowania nieobecnego członka Stowarzyszenia musi okazać przy podpisaniu listy obecności posiadane pełnomocnictwa.

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                         Prezes

                                                                                                              Tomasz Szczepański

Porządek obrad