Nowy Dwór Gdański, 08.06.2020 r.

                                                                                                                                   

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei na podstawie §17 i §18 Statutu Stowarzyszenia ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Zebranie odbędzie się 23 czerwca 2020 roku

w Żuławskim Parku Historycznym

w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Kopernika 17

o godzinie 14.00

(drugi termin ustala się na godzinę 14.15)

 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z §17 pkt. 9 Statutu Stowarzyszenia w przypadku niemożności uczestniczenia w Obradach Walnego Zebrania Członków można upoważnić do reprezentowania pełnomocnika. Jeden członek może reprezentować maksymalnie 2 innych członków. Członek upoważniony do reprezentowania nieobecnego członka Stowarzyszenia musi okazać przy podpisaniu listy obecności posiadane pełnomocnictwa.

 

 

                                                           Z poważaniem

                                                         Prezes

                                                             Tomasz Szczepański   

 

Porządek obrad