Nowy Dwór Gdański, 11.06.2024 r.

                                                                                                                                                                                                                                           

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei na podstawie §17 i §18 Statutu Stowarzyszenia ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Zebranie odbędzie się 25 czerwca 2024 roku

w Żuławskim Parku Historycznym

w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Kopernika 17

o godzinie 9.00

(drugi termin ustala się na godzinę 9.15)

 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z §17 pkt. 9 Statutu Stowarzyszenia w przypadku niemożności uczestniczenia w Obradach Walnego Zebrania Członków można upoważnić do reprezentowania pełnomocnika. Jeden członek może reprezentować maksymalnie 2 innych członków. Członek upoważniony do reprezentowania nieobecnego członka Stowarzyszenia musi okazać przy podpisaniu listy obecności posiadane pełnomocnictwa.

                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                                           Prezes

                                                                                                                                                 Tomasz Szczepański

Porządek obrad