Szanowni Państwo,

w dniu 28.04.2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego przyjęto sprawozdanie finansowe  oraz udzielono absolutorium Zarządowi za 2016 r. Istotnym punktem zebrania był wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji. W skład 5-osobowego Zarządu weszli:

Tomasz Szczepański – Prezes Zarządu,

Janusz Goliński – Wiceprezes Zarządu,

Sylwester Kramek – Wiceprezes Zarządu,

Roman Pawłowski – Członek Zarządu,

Małgorzata Chinc – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Tomasz Gajewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Roman Gaik – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Szewczyński – Członek Komisji Rewizyjnej

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i udział w zebraniu.