W dniu 23.06.2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR – Rybacka Brać Mierzei, w trakcie którego jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe za 2019 r. oraz udzielono absolutorium Zarządowi. Ponadto Prezes Stowarzyszenia Tomasz Szczepański przedstawił zebranym członkom sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w roku 2019 oraz omówił działania promocyjne LGR.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie oraz poświęcony czas.