10.06.2019 r. odbyło się Walna Zebranie Członków LGR – Rybacka Brać Mierzei, podczas którego jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium Zarządowi za 2018 r.  Podsumowaliśmy także realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2018 oraz omówiliśmy plany na przyszłość. Bezpośrednio po zebraniu odbyło się także spotkanie z przedstawicielami Morskiego Instytutu Rybackiego z Gdyni dotyczące realizacji projektu, który ma na celu opracowanie strategicznego dokumentu rozwoju regionu poprzez wykorzystanie zasobu ryb, szczególnie tych mniej cenionych.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i owocną dyskusję.