19.06.2018 r. odbyło się Walna Zebranie Członków LGR – Rybacka Brać Mierzei, podczas którego jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium Zarządowi za 2017 r. Ponadto Prezes Stowarzyszenia Tomasz Szczepański przedstawił zebranym członkom sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w roku 2017 oraz omówił działania promocyjne Lokalnej Grupy Rybackiej. Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za przybycie i poświęcony czas.

Sprawozdanie z realizacji LSR oraz działań promocyjnych.