W dniu 06.02.2020 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbył się warsztat analityczno-refleksyjny, którego celem było dokonanie oceny zrealizowanych w minionym roku  działań Stowarzyszenia LGR – Rybacka Brać Mierzei.  W ramach programu pracownicy biura, przedstawiciele Zarządu, Rady oraz Członkowie Stowarzyszenia wspólnie dokonali oceny działalności LGR, pracowników i funkcjonowania biura, skuteczności promocji, stopnia realizacji wskaźników oraz budżetu LSR. Celem spotkania była także identyfikacja ewentualnych problemów i rekomendacja działań na przyszłość.  Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i  aktywny udział w warsztacie.