W związku z organizacją w dniu  24.02.2022 r. warsztatu analityczno – refleksyjnego mającego na celu zrealizowanie procedury ewaluacji 2021 roku, czyli dokonania analizy działań związanych z procesem wdrażania LSR  i rekomendacji na przyszłość udostępniamy materiały, które będą wykorzystane podczas spotkania.

Ponieważ warsztat odbędzie się w formie online wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału  prosimy o kontakt na adres biuro@rybackabrac.pl w celu uzyskania linku do spotkania.

Plan warsztatu analityczno-refleksyjnego

Postępy wdrażania założeń LSR stan na 31.12.2021 r.

Raport z wypełnionych ankiet (szkolenia dla beneficjentów)

Raport z wypełnionych ankiet (doradztwo w biurze)