Szanowni Państwo,

w związku z organizacją w dniu 01.02.2019 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim warsztatu analityczno refleksyjnego mającego na celu zrealizowanie procedury ewaluacji 2018 roku, czyli dokonania oceny zrealizowanych działań i rekomendacji na przyszłość udostępniamy do analizy materiały, które będą wykorzystane podczas spotkania.

Plan warsztatu analityczno-refleksyjnego

Postępy wdrażania założeń LSR stan na 31.12.2018 r.

Raport z wypełnionych ankiet (szkolenia dla beneficjentów)

Raport z wypełnionych ankiet (doradztwo w biurze)